Spółki w Anglii - szybka rejestracja spółek Limited

Rozwiń skrzydła

Załóż spółkę w Wielkiej Brytanii i odnieś sukces na rynku międzynarodowym. Otrzymasz od nas pełen pakiet usług potrzebnych do prowadzenia firmy, nawet bez konieczności wyjazdu z Polski.

Opłata rejestracyjna: 950 zł

  • Udostępnienie adresu w Wielkiej Brytanii na potrzeby rejestracji firmy.
  • Rejestracja spółki w Companies House oraz HMRC.
  • Rejestracja spółki w systemie PAYE.
  • Zgłoszenie spółki jako płatnika VAT (opcja dobrowolna).
  • Usługa nominee director na czas wypełniania formalności.

Opłata miesięczna: 295 zł

  • Skanowanie i przekazywanie emailem korespondencji z urzędów (bez limitów).
  • Skanowanie i przekazywanie emailem korespondencji handlowej (do 10 dokumentów /mc).
  • Przekazanie zgromadzonej korespondencji drogą tradycyjną (raz w miesiącu).
  • Przygotowanie dokumentu payslip (Twoje wynagrodzenie dyrektora spółki).

Koszt rozliczenia rocznego oraz ewentualnych rozliczeń VAT zależy od ilości dokumentów księgowych i jest uzgadniany indywidualnie. Zadzwoń teraz: +44 845 869 51 89.

Jak wygląda procedura rejestracyjna?

Jeśli chcesz założyć spółkę w Wielkiej Brytanii, zadzwoń teraz: +44 845 869 51 89.

Po uiszczeniu opłaty wstępnej rozpoczniemy procedurę zakładania spółki. Aby rejestracja przebiegła szybko i sprawnie, pierwszym właścicielem nowopowstałej firmy będzie inna (już istniejąca) spółka, a jej dyrektorem nasz pracownik.

Po zakończeniu wszystkich formalności, trwających maksymalnie miesiąc, zatrudnimy Ciebie na stanowisku dyrektora oraz przeniesiemy na Ciebie własność spółki.


W jaki sposób będą opodatkowane dochody spółki?

Od dochodów spółek limited naliczany jest Corporational Tax, którego wysokość w roku 2014 wynosi 21%.

Corporational Tax nie zostanie zaliczony, jeżeli spółka nie wykaże dochodów, tzn. koszty przewyższą przychody. Kosztami spółki mogą być między innymi wynagrodzenia dyrektorów, delegacje zagraniczne, zwroty kosztów podróży służbowych prywatnym samochodem.


W jaki sposób będzie opodatkowane moje wynagrodzenie?

Dopóki Twoje zarobki nie przekroczą 3000 zł miesięcznie, nie będzie trzeba płacić żadnych podatków. Dochód zwolniony z obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego wynosi obecnie 149 GBP tygodniowo (7769 GBP rocznie) a kwota wolna od podatku dochodowego to aż 9440 GBP rocznie.

Nie będzie trzeba płacić w Polsce podatku od tego wynagrodzenia, gdyż tak stanowi art. 15 Konwencji podpisanej przez Polskę i Wielką Brytanię. Zapoznaj się z tekstem polskim oraz z tekstem angielskim Konwencji.

Jeżeli Twoje zarobki wejdą w wyższe progi, wtedy podatek dochodowy zostanie naliczony.


Jak mogę rozliczać koszty podróży prywatnym samochodem?

Koszty podróży służbowych możesz rozliczać na podstawie milówki (odpowiednik polskiej kilometrówki). Dopóki nie przekroczysz limitu 10 000 mil (ok. 16 000 km), za każdą przejechaną milę będzie można pobierać 0,45 GBP (ok 1,4 zł za 1 km). Powyżej 10 000 mil stawka wynosi 0,25 GBP za milę (tj ok. 0,78 zł za 1 km).


Czy mogę korzystać z usług medycznych w UK i czy nabywam prawa do emerytury?

Oczywiście, jeżeli Twoje wynagrodzenie będzie wyższe niż 109 GBP tygodniowo, będzie Ci przysługiwało ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku. Warunkiem jest wcześniejsze wyrobienie numeru NIN (National Insurance Number).


Czy mogę wyrejestrować się z systemu ZUS w Polsce?

Jest to możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Osoby, które całkowicie przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii i tylko tam będą zatrudnione w spółce Ltd, nie będą podlegać obowiązkowi opłacania składek ZUS w Polsce (oczywiste).

Będzie możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bez konieczności opłacania składek ZUS, gdyż tak stanowi art. 14C lit. a rozporządzenia Rady 1408/71/EWG z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Wystarczy złożyć w ZUSie formularz A1.

Treść zasady: "Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego państwa członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem."

Zwróć uwagę, że przepis ten dotyczy sytuacji, gdy praca zarobkowa jest wykonywana na terytorium Wielkiej Brytanii. Jeśli planujesz złożyć formularz A1, mieszkać stale w Polsce i nigdy nie pojawiać się w Anglii, nie unikniesz polskiego ZUSu!

Aby skorzystać z uprawnienia do ucieczki z ZUSu, niezbędne będą regularne wizyty w Anglii, podczas których będziesz faktycznie wykonywać pracę dyrektora. Uważaj na firmy oferujące fikcyjne zatrudnienie w Anglii, gdyż efekt działań pozornych na pewno nie będzie lepszy niż efekt pracy na czarno.

Spółki w Anglii, Credo Finance Limited, Church House, 1 Church Street, Yeovil, Somerset, BA20 1HB, Company No. 06257352